Stedenbouwkundige vergunning veranda – meldingsplicht

Een woning uitbreiden met een veranda is een serieus werkje. Er komt heel wat bij te kijken. Daarom vragen veel mensen zich af of ze een stedenbouwkundige vergunning nodig hebben voor een nieuwe veranda.

Een veranda bouwvergunning is niet nodig

Enkele jaren geleden werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangepast. Toen introduceerde men de meldingsplicht.

Deze meldingsplicht vervangt de vergunningsplicht voor werken met een maximum oppervlakte van 40 vierkante meter. De melding is mogelijk voor bepaalde eenvoudige werken aan de woning of aan andere gebouwen.

U moet dus geen veranda vergunning aanvragen. De bouwheer moet simpelweg de werken ‘melden’ aan de gemeente. Dat kan aan de hand van een vast formulier, samen met een (beperkt) dossier dat Verandaland Perfecta voor u opmaakt.

Wordt deze melding goedgekeurd, dan kunnen de werken na 20 dagen starten.

Uitzonderingen

Voor sommige werken is nog steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Enkele uitzonderingen:

  • De meldingsplicht geldt alleen voor aangebouwde bijgebouwen waarvan de totale hoogte niet hoger is dan 4 meter, en de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
  • De meldingsplicht is niet overal geldig! Bestaande lokale beperkingen die via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of via verkavelingsvoorschriften bestaan, blijven nog steeds van kracht.
  • Voor werken met een oppervlakte groter dan 40 m2 of bij ingrijpende veranderingen aan de woning (bijvoorbeeld het plaatsen van poutrels, …) zal er een bouwaanvraag dienen te gebeuren volgens het type groot dossier en is de tussenkomst van een architect verplicht. De impact van grotere aanpassingen is immers ook groter zodat een opportuniteitsbeoordeling door de vergunnende overheid wenselijk blijft.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voldoende geïnformeerd te zijn of zijn project mag/kan gebouwd worden binnen het wettelijk kader. Bouwvoorschriften kunnen  immers verschillen in bepaalde landsdelen.

Samenvatting

Alle informatie over een veranda bouwvergunning op een rijtje:

  • U heeft geen veranda vergunning meer nodig
  • In de plaats is er een meldingsplicht
  • Er zijn uitzonderingen die wel een veranda vergunning vragen (bouwwerken > 40m², ingrijpende structurele veranderingen waarvoor een architect nodig is…)

Persoonlijke begeleiding

Bij elk project begeleiden wij onze klanten tijdens deze procedure (melding bouwwerken of aanvraag vergunning). Heeft u nog vragen? Onze adviseurs staat voor u klaar!

Inhoud

Download onze gratis brochure

Boordevol inspiratie voor uw nieuwe veranda of pergola, rechtstreeks naar uw inbox verzonden.